Open image
 
CURR MIN AVG MAX
15.7 44.3 92.3 Katilo išėjimo temperatūra
0.0 23.9 27.0 Acu1 viršus
0.0 23.5 24.5 Acu1 antras
0.0 23.3 24.5 Acu1 trečias
0.0 22.7 24.6 Acu1 apatinis
Akumuliacinė
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Boileris
Lauko
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Radijatorių kolektorius
Grindų kolektorius
Kaminas
Vidaus daviklis
Boilerio viršus
Boilerio apačia
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Ladomato siurblys
Ladomato pavara atidarymas
Ladomato pavara uždarymas
Radijatorių pavara atidarymas
Radijatorių pavara uždarymas
Boileris
Akumuliacinė
Ladomato bypasas
Grindų galva
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_Fz]
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[AcOn]
[LdS]
[LdT]
[s_T0]
[s_T1]
[s_T2]
[s_T3]
[s_Uin]
[s_PW]
[s_Wh]
[s_kWhT]
[s_STB]
MENU